Recente opdrachten

In onze opdrachten verbinden wij leiderschap (persoonlijk leiderschap en leiderschapsstijlen) aan het organisatieklimaat en de uitdagingen waar de organisatie voor staat.

Hier ziet u een overzicht van onze recente opdrachten. Indien gewenst kunnen wij u de namen en of referentie geven van betreffende opdrachten.

Organisatieontwikkeling

 • Scenario ontwikkeling onderwijs, faciliteren van koersbepaling en planvorming
 • Profilering en (school)conceptontwikkeling
 • Begeleiden directie VO in opnieuw vormgeven taakbeleid.
 • Teamontwikkelingstrajecten binnen het onderwijs en de zorg

Leiderschapsontwikkeling

 • Leiderschapsontwikkeling, bij diverse scholengroepen voor PO, VO en MBO, met geaccrediteerde programma’s van onder andere KornFerry |HayGroup
 • Scenario’s voor de toekomst (onderwijsaanbod en voorzieningenplanning), scholengroep PO en VO

Interim directie & bestuur

 • Programmanagement herinrichting bestuurskantoor
 • Programmanagement strategische onderwijsvisie PO en VO
 • Interim-directiefunctie, zoals directeur onderwijs, kwaliteit en innovatie bij een scholengroep PO/VO (> 20.000 leerlingen)
 • Kwartiermaker passend onderwijs
 • Analyse financiële exploitatie (en opbouwen beleidsrijke begroting)

Kwaliteitsbeleid en -onderzoek

 • Kwaliteitsbeleid PO en VO: Audits uitvoeren, plannen van aanpak opstellen, kwaliteitsbeleid (mee) vormgeven, begeleiden teams bij kwaliteitsdenken, schoolplannen mee herschrijven
 • Passend onderwijs: Onderzoek en oplevering adviesrapport voor een grote scholengroep PO

Coaching en training

 • Coaching van diverse bestuurders, directeuren en teamleiders binnen het onderwijs en de woningcorporatie sector.
 • Inzet van de Birkman-methode door onze geaccrediteerde Birkman-professionals
 • In opdracht van de VO-raad mede ontwikkelen en faciliteren van de leertrajecten ‘oriënteren op besturen’ en ‘startende bestuurders’.
© Copyright 2018 Leaders for Solutions | KvK 71122125 | BTW NL858587889B01 | IBAN NL34 RABO 0329 2134 66